Skip to main content
3ème Vague

Aurélien en Maxime zijn twee jonge kunstenaars die tussen België en Frankrijk werken. Samen willen we het vraagstuk van de ecologie toepassen op het gebied van de podiumkunsten. In ons persoonlijke leven staan we dagelijks stil bij de ecologie. Politiek gezien handelen we op onze manier van eten, op de energie die we verbruiken, op onze transportmiddelen en op de manier waarop we over deze kwesties spreken. Maar we hebben nooit geprobeerd deze gedachten over te brengen naar de creatie van levende kunst.
Wat voor soort acties kunnen we als professionals in ons vakgebied ondernemen om deze vraag aan te pakken nu er een algemeen sociaal en politiek bewustzijn van de ecologie ontstaat? Hoe zou een show er uitzien die deze ecologische overwegingen respecteert?
We willen een voorstelling maken die deze kwesties aanduidt. Het gaat niet zozeer om het maken van een voorstelling rond het thema van ecologie, maar om het concreet in vraag stellen van onze praktijk. Onze focus ligt dan ook op onderzoek en de esthetische en dramatische impact van een voorstelling die tot het uiterste van de ecologie wordt gedreven.
Moeten we daarom de show in het donker doen? Welke sets recyclen we? Kan er een tour zijn? Wie vervuilt er meer: de acteur of actrice, de technici of de regisseurs? Hoe zit het met schuldgevoelens? Kunnen we onze burgerlijke en professionele ethiek van elkaar loskoppelen? Is er behoefte aan straftheater? Zijn we de derde golf; die van een late bezinning of van een verandering in de praktijk?
Deze vragen zetten ons aan het denken over het welzijn en de omstandigheden op het werk. Ecologie is ook, en vooral, de sociale kwestie van levende wezens binnen een omgeving (in dit geval de podiumkunsten).
En als de ecologie een vertraging van de productie nastreeft, is dat dan verenigbaar met het milieu, dat wil zeggen met de podiumkunstenindustrie zoals die vandaag is en wat dat inhoudt qua productie en de verschillende stadia ervan? Met dit project willen we de ecologie van relaties in vraag stellen, in het bijzonder met betrekking tot het werk: hoe kunnen we onszelf niet overbelasten en samen nadenken over de druk die we ervaren van buitenaf en over burn-out? Tot slot, hoe kan ecologie binnen een creatief werk een antwoord zijn op een kapitalistische, culturele en politieke crisis? Daarom willen we ook de plaatsen onderzoeken waar ons werk wordt ontvangen om een grote kaart van ecologische actoren in de podiumkunsten te vormen terwijl de repetities en voorstellingen zich ontvouwen.

3ème vague bénéficie de l’accompagnement en production d’Entropie Production et des conseils d’Aurore Stalin ainsi que du soutien du CENT-QUATRE PARIS.
3ème vague, un spectacle écrit et porté par Aurélien Leforestier et Maxime Arnould sous l’impulsion de Léa Tarral (dramaturge).

Contact

General manager
Pierre-Laurent Boudet
pierlo.boudet (at) entropieproduction.be
+32 484 650 830
Administrative manager
Anaïs Bastin
anais.bastin (at) entropieproduction.be
+32 2 642 20 57
Production manager
Camille Bono
camille.bono (at) entropieproduction.be
+33 6 33 23 06 21
Production manager - Projet Quartier Vincent Glowinski
Laura Ughetto
laura.ughetto (at) insas.be
Webmaster
Abel Poucet

Entropie Production is supported by Ministry of Culture of Fédération Wallonie Bruxelles and Wallonie Bruxelles International