Skip to main content
Vacances vacance

Vacances vacance is een solovoorstelling. Het is een monoloog die langzamerhand uitmondt in een choreografische dans. Ik ontwikkel een idee, of eerder een associatie van meerdere ideeën; een woordenvloed waarin ik vertel - in deze volgorde - over vakantie, de leegte, hypnose, NDE’s (Near Death Experiences), onbeholpenheid, gestamel, Demosthenes, anti-fantasten, en gratie. Ik benoem de staat van lichamen, en daarna experimenteer ik er fysiek mee. Ik sta buiten mijn eigen lichaam: ernaast, ervoor, erachter. Omdat ik de staat waarin ik verkeer opnieuw en opnieuw wil blijven benadrukken, kom ik in een vreemde soort van dans terecht waarin ik lijk te verdwijnen uit mijn eigen lichaam. Ik ontleed deze dans, die ik de gratie noem.

De gedachte en het lichaam verlaten elkaar, en daarna keren ze terug naar elkaar. Ze voeren een soms naïeve dialoog. Ik ben er zeker van dat ik elders ben, afwezig. Dat ik bewoond word. Ik speel met de onmogelijkheid van deze tegenstelling (tegelijkertijd hier en elders zijn). Ik probeer een horizontaal verband te leggen met het publiek, via taal die ik direct tot hen richt. Ik ontwikkel een vertrouwensrelatie; ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Alles is transparant. Beetje bij beetje versoepel ik de relatie. Ik stroom leeg. Ik gebruik elkaar opvolgende lagen van interpretatiemethoden. Ik kom tot een abstractere dans, een verder afgelegen, minder "leesbare" dans. Ik bestrijd de gratie en de klassieke ideeën van de dans, zoals generositeit, het geven, de schoonheid, de lichtheid. Ik perverteer ze zodat ze precies uitdrukken wat ik aan het doen ben.
De solo is een reis: ze begint als een lichte discussie over de vakantie en ze eindigt als de belichaming van de definitie van de leegte in de fysica: "De toestand van totale afwezigheid van elk reëel deeltje".

"Vacances vacance" can be played in English.

Door en met: Ondine Cloez
Lichtontwerp: Vic Grevendonk
Dramaturgie: Marine Bestel
Outside eye: Sara Manente, Sabine Macher
Advice on the English translation : Bryan Campbell

Coproductie :
Atelier de Paris/CDCN
CCN Orléans
Le Vivat – Scène conventionnée d’Armentières
Musée de la Danse - CCN de Rennes
Kunstencentrum BUDA – Kortrijk
Charleroi Danse
La Bellone – Maison du Spectacle – Brussel
WPZimmer - Antwerpen
Service de la Danse - Fédération Wallonie Bruxelles

Met de steun van:
Le Gymnase - CDC Roubaix
Honolulu - Nantes
ARCADI

Productie : Entropie Production

Contact

General manager
Pierre-Laurent Boudet
pierlo.boudet (at) entropieproduction.be
+32 484 650 830
Administrative manager
Anaïs Bastin
anais.bastin (at) entropieproduction.be
+32 2 642 20 57
Production manager
Rocio Leza
rocio.leza (at) entropieproduction.be
+32 4 77 05 58 81
Webmaster
Abel Poucet

Entropie Production is supported by Ministry of Culture of Fédération Wallonie Bruxelles and Wallonie Bruxelles International